Reklamácie

Jednoduchá reklamacie. Každý tovar starostlivo pred odoslaním kontrolujeme a vyberáme výrobcov, ktorí vykonávajú 100% kontrolu kvality.

Avšak aj cez všetky snahy sa môže tovar pokaziť ale nezúfajte garantujeme bezproblémové a rýchle vybavenie reklamácie. Väčšinu reklamácií riešime okamžitou výmenou za nový kus.

Ako tovar reklamovať?

Pri reklamovanie sa prosím riaďte nasledujúcim postupom:

  1. Vždy nás najprv kontaktujte (ideálně emailom) a popíšte závadu.
  2. Rad problémov je možné vyriešiť na diaľku preto počkajte na odpoveď alebo skúste našu poradňu.
  3. Vyplňte a vytlačte reklamačný formulár.
  4. Reklamačný formulár spolu s faktúrou a reklamovaným tovarom starostlivo zabaľte.

Adresa pre uplatnenie reklamácie :

Ing. Lukáš Blažek
Bohutínská 515
26101 Příbram 5
Česká Republika
tel.: +420 704255955
email: eshop@bezdrotovesluchadla.sk

Pre istotu doručenia vždy uvádzajte k zásielkam náš telefón a email.

Všeobecná poučenie k uplatneniu reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.
Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil (napr. mechanicky poškodil, mechanicky opotrebovali) alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.
Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24 mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.
Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Vyprší Ak zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.